Centraal Team 106.3FM steunt Zomerbad Peize met € 750,-
>Bestuursleden Dijkstra, Alveringh en IJdens van het zwembad en het Centraal Team na de overhandigi
'Een beetje verlaat, maar daarom niet minder gezellig' zo begroette een lid van het Centraal Team de aanwezigen zaterdagavond tijdens de nieuwjaarsborrel van het Centraal Team in café Ensing. De gasten werden bij de deur welkom geheten met een drankje, een cadeautje en een lotnummer. Het lotnummer deed later op de avond mee in de verloting van een door het Zomerbad Peize beschikbaar gesteld gezins-
abonnement voor het seizoen 2013. De winnaar van het abonnement is Carla Suurd geworden. Het beschikbaar stellen was de spontane tegenprestatie van het bestuur van het Zomerbad nadat duidelijk
was geworden dat het Centraal Team € 750,- had opgehaald tijdens de door hun gehouden Kerst en Oudejaars Marathon 2012. Als dank voor dit geweldige bedrag, waarmee het zwembad een deel van het opknappen van de douches in het zwembad bekostigd, kreeg het Centraal Team een sponsorbord voor in het zwembad aangeboden. Na dit officiële gedeelte werd aan Acapulco een 'gouden plaat' overhandigd omdat zij al vele jaren als 'live artiesten' er mede voor zorgen dat de marathonuitzending op een groot succes uitdraait.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
26 janWinterse omstandigheden bij strijkbout gooien

of het volgende item
27 janGeslaagde buurtborrel