Belangenvereniging Altena neemt honneurs dorpshuis waar
Middels dit ingezonden stuk wil Belangenvereniging Buurtschap Altena (BBA) duidelijk maken dat zij tijdelijk de taak op zich heeft genomen de nog lopende zaken (en nieuwe zaken) in het dorpshuis Altena af te handelen.
Het nieuwe interim bestuur van de stichting Dorpshuis Altena is inmiddels bezig met het schrijven van een goed en gedegen beleidsplan. Hiervoor wil BBA hun de tijd en de ruimte geven en vragen in die tussentijd uw begrip voor deze situatie.
Het streven is, dat er een bestuur wordt gevormd, die, samen met de vaste gebruikers en verenigingen gaat werken aan een gezamenlijk doel.
Dit doel zal zijn: Het in stand houden en exploiteren van het dorpshuis ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van het verenigingsleven, voor bewoners van Altena en andere gebruikers.
In de komende weken zal er meer duidelijkheid komen over hoe alles zich verder zal gaan ontwikkelen. We hopen in ieder geval, u op deze wijze eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Alle lopende zaken en eventuele nieuwe activiteiten kunnen in de tussentijd gewoon doorgang vinden.
Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging Buurtschap Altena
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
23 janRugzak kwijt

of het volgende item
24 janPeize gaat op voor volgend muzikaal hoogtepunt