Bestuur stichting dorpshuis Peize wil voorstellen en informeren
Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Dorpshuis Peize e.o. nodigt alle besturen van en deelnemers aan de activiteitengroepen uit voor een bijeenkomst in de Esrank op maandag 4 februari om 20:00uur. Het bestuur wil zich kort aan u voor te stellen, maar u vooral informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot het beheer van de activiteiten in de Esrank. Tot 1 juli 2013 gaat alles gewoon door zoals het nu geregeld is. Over de periode na 1 juli 2013 is intensief overleg gevoerd met wethouder Gerrit Alssema van de gemeente Noordenveld en met Woonborg de verhuurder van de Esrank. Inzet is om de huidige en toekomstige (nieuwe) activiteiten ook na 1 juli 2013 te kunnen organiseren. Deze gesprekken hebben inmiddels meer duidelijkheid verschaft omtrent een mogelijkheid om een doorstart te realiseren.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
22 janHuillies en smileys voor automobilisten Hereweg

of het volgende item
23 janWinterpret in het Bosplan