Huillies en smileys voor automobilisten Hereweg
Naar aanleiding van een van de dorpsschouwen is er door gemeente op verzoek van dorpsbelangen aan de Hereweg, ter hoogte van de sporthal, een DSI geplaatst. Deze Dynamische Snelheids Indicator confronteert automobilisten direct met de snelheid die men rijdt. De aanleiding voor het tijdelijk plaatsen van de DSI zijn de vele klachten over het te hard rijden ter plaatse. Het gewenste effect van de DSI zou moeten zijn dat men minder hard gaat rijden. Automobilisten die zich aan de ter plaatse geldende snelheid van 30km houden krijgen naast de snelheid een smiley te zien. Een huillie, zoals voor de 37km per uur rijdende automobilist op de foto, komt te voorschijn bij automobilisten die te hard rijden. Binnenkort worden ook de automobilisten op De Pol geconfronteerd men de door hun gereden snelheden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
22 janSpookfacturen

of het volgende item
23 janBestuur stichting dorpshuis Peize wil voorstellen en informeren