Kinderhulp dringend op zoek naar extra collectanten
De landelijke collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt in 2013 gehouden in de week van 21 tot en met 27 april. Vrijwel overal in Nederland is nog dringend behoefte aan extra vrijwilligers voor deze collecte. Daarom doet Kinderhulp een oproep aan iedereen die een paar uurtjes vrij kan maken voor kinderen met minder kansen, om zich aan te melden als collectant. Samen met de plaatselijke coördinator overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan bij de regiocoördinator: Annet Wortelboer, telefoonnummer 0521-591265 of e-mail.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
21 janEindelijk een witte wereld

of het volgende item
21 janPeizer sporters blij met uitverkiezing