Noordenveld sluit 2012 positief af
Door een aantal incidentele meevallers sluit de gemeente Noordenveld 2012 positief af. De uitkomst van de Najaarsnota toont aan dat de gemeente met een plus van € 739.000 het jaar afsluit. Deze incidentele meevallers niet meegerekend sluit de lopende exploitatie met een tekort van ongeveer € 50.000. De vroegtijdig ingezette bezuinigingsmaatregelen bleken dus noodzakelijk te zijn, gelet op dit resultaat. In 2012 is voor meer dan € 1 miljoen bezuinigd. In de begroting 2012 zijn de diverse bezuinigingsmaat-
regelen vermeld. In de najaarsnota is de actuele stand van zaken met betrekking tot de ingezette bezuinigingen opgenomen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 decCaravanpoolplaats ontruimd

of het volgende item
7 decBAS certificaat voor 't Specrum tevoorschijn getoverd