Bouwkavels in De Lange Streeken II
Burgemeester en wethouders hebben besloten de verkoop van vier nieuwe bouwkavels voor vrijstaande woningen in De Lange Streeken II in Peize te starten waarbij de mogelijkheid bestaat om deze kavels te splitsen naar bouwkavels voor twee-onder-een-kap woningen.

Umts mast
B en W hebben hebben, conform het advies van de commissie voor de behandeling van bezwaar-
schriften, de bezwaren gegrond verklaard voor zover deze betrekking hebben op het niet publiceren van de aanvraag om omgevingsvergunning. De overige bezwaren zijn ongegrond verklaard. Hierdoor blijft het bestreden besluit in stand nu het verzuim rond publicatie in de bezwaarfase is hersteld.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
30 novPaiser Hopsingers naar koffietijd

of het volgende item
1 decOpnieuw fietsen verbrand