Stichting Dorpshuis Peize opgericht
Ten kantore van Holland vd Woude Notarissen te Roden is de Stichting Dorpshuis Peize opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling de activiteiten zoals die nu in de Esrank plaats vinden in de komende jaren zoveel mogelijk voort te zetten. Dit met behulp van een aantal vrijwilligers. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende vijf personen; Theo van der Waart (voorzitter), Petra Bakker (secretaris), Leo Wanders (penningmeester), Tineke Veenstra en Kitty Wever (algemeen en begeleiding / ondersteuning vrijwilligers). De stichting kan nog een aantal vrijwilligers gebruiken. Als mensen interesse hebben en/of nadere informatie willen omtrent werkzaamheden e.d. dan kunnen zij contact opnemen met Tineke Veenstra tel. 050 – 5033027 of Kitty Wever tel. 050 – 5774665.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
22 novPetjesdag op de Eskampen

of het volgende item
23 novPeizenaar gewond na ongeval met kettingzaag