Peize heeft mogelijk om Sportdorp te worden
SportDrenthe heeft enkele maanden geleden de verenigingen in ons dorp benaderd met de vraag of er interesse is om Peize te ontwikkelen tot Sportdorp. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen ( (sport)-
verenigingen, basisscholen, dorpsbelangen, fysiotherapeuten, huisartsen en andere partners uit het dorp) met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten bewegen. Het is één van de landelijke proeftuinen geïniteerd vanuit het NOC*NSF. Sportverenigingen kunnen sterker worden gemaakt door vernieuwend sportaanbod (sportvarianten en/of nieuwe doelgroepen) neer te zetten in het Sportdorp en onder te brengen bij huidige verenigingen waardoor meer mensen (gaan) bewegen. Immers, door meer te bewegen nemen sociale- en gezondheidsachterstanden af. Kortom, het dorp wordt vitaler en leefbaarder! Na overleg met de gemeente Noordenveld en een gesprek met de besturen van DSTV en BV Hoogspel wordt er nu onderzocht of er draagvlak is in Peize om een Sportdorp te realiseren. Hiervoor wordt er een vergadering/ voorlichting gegeven op donderdag 29 november a.s. om 19:30 uur in De Esrank. Mocht u, uw vereniging of organisatie nog geen uitnodiging ontvangen hebben dan bent u van harte welkom. Meldt u zich vooraf aan bij Anne Prins, Senior Verenigingsadviseur SportDrenthe via een e-mail of 06-21 45 21 98.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
20 novKids vermaken zich met activiteiten van de ladder

of het volgende item
20 novBestuurslid IJsvereniging in de bloemen