Psalmproject Kamerkoor Peize
Kamerkoor Peize ontstond in 1988 als gelegenheidskoortje. Sinds 2006 is Cees Leurs dirigent van het 24 leden tellend koor, de leden komen uit de wijde regio. Het inzingen vormt aan het begin van de repetitieavond de krachtige basis voor enkele uren geconcen-
treerd zingen. Vaak worden veelzijdige pro-
gramma's rond een bepaald thema samen-
gesteld. Dit najaar werdgekozen voor voor het 'psalmen project'. Niet de psalmmelodie zoals in kerken wordt gezongen maar zoals dezen door oude en meer eigentijdse componisten op muziek zijn getoonzet. Met name de stukken van de Estlandse Cyrillus Kreek zijn zeer opvallend in de vertolking. Annette Schreuder zal de koorzang verrijken met enkele passende gedichten. Op 25 november wordt in de kerk van Peize, entree 10 euro, vanaf 15.00 uur een concert gegeven.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
18 novAfscheidsbrunch beheerscommissie en WiN medewerkers

of het volgende item
20 novKids vermaken zich met activiteiten van de ladder