Open blijven Esrank voorlopig gegarandeerd
Zoals bekend mag worden verondersteld heeft Welzijn in Noordenveld onder meer als bezuinigingsopdracht gekregen zich terug te trekken uit het beheer van de Esrank. Tot medio 2013 blijft activiteitencentrum de Esrank open op de wijze zoals dit tot nu toe gebruikelijk was. Dit zijn de vrijwilligers van 'stichting Dorpshuis Peize in oprichting' in gesprekken met de gemeente en Woonborg, de verhuurder van het pand, overeengekomen. De gemeente heeft hierbij een garantstelling afgegeven voor een bedrag van € 11.000,-. De in andere media genoemde bedragen blijken niet te kloppen. Voor het uitvoeren van de beheerstaken zijn op dit moment negen vrijwilligers beschikbaar. Wat de invulling van de Esrank na juli 2013 zal zijn is nog niet duidelijk. Er wordt door Woonborg en de gemeente gesproken over de invulling van het pand, mogelijk dat er gezondheidscentrum in een gedeelte van het pand kan komen en een ander gedeelte zou dan beschikbaar kunnen blijven voor een dorpshuisfunctie, zowel Woonborg als de gemeente konden hier geen uitspraak over doen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
31 oktVilla Kakelbont Kinderopvang maakt doorstart

of het volgende item
2 novSchooljeugd fiets goed verlicht de herfst in