Villa Kakelbont Kinderopvang maakt doorstart
Een week na het faillissement van Villa Kakelbont Kinderopvang is de doorstart een feit. Door de huidige economische situatie en krimp was Villa Kakelbont in zwaar weer terecht gekomen. Hierdoor was het noodzakelijk om op korte termijn vergaande en ingrijpende maatregelen te treffen. In samenwerking met de curatoren is getracht om alle activiteiten van Villa Kakelbont door te laten gaan, waarbij ook de kwaliteit en continuïteit in de toekomst gegarandeerd wordt. Dit is gelukt. Om succesvol te kunnen zijn moet Villa Kakelbont snel in kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. Het resultaat is een nieuwe organisatie waarbij alle 6 vestigingen geopend blijven en waarbij 75% van de werkgelegenheid gelukkig behouden blijft.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
31 oktNoordenveldwerkers aan de keukentafel

of het volgende item
1 novOpen blijven Esrank voorlopig gegarandeerd