SP Noordenveld voert actie tegen bezuinigingen op het WMO vervoer
De Socialistische Partij Noordenveld heeft op haar website een voorbeeld bezwaarschrift staan waarmee gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bezwaar kunnen aantekenen tegen de beslissing van B&W met betrekking tot de WMO. De gemeente wil met verwijzing naar de koerswijziging genoemd De Kanteling, dat Noaberhulp een deel van de ondersteuning moet opvangen. Maar zoals de SP stelt heb je al een groot beroep op je naasten gedaan als je een taxipas voor vervoer aanvraagt. De beperking van 1500km per jaar per pas is gauw opgebruikt als je bijvoorbeeld tweemaal per week voor revalidatie naar Haren moet stelt men. Tot slot stelt de SP dat als je nu geen bezwaar maakt is het volgens de brief van de gemeente niet mogelijk om in de toekomst een beroep te doen op extra kilometers.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
15 oktPeizer jeugdtopper tennist in Indonesië

of het volgende item
16 oktGreetje en Gerrit voltooien Ironman van Hawaii