De Esrank zoekt beheerders
Deze maand is de Beheercommissie van activiteitencentrum De Esrank een wervingscampagne gestart voor vrijwilligers die belangstelling hebben om mee te draaien in het beheer. Uw inzet is van belang om De Esrank een doorstart te geven. Klaarzetten zaal, verzorgen van de koffie, contact persoon zijn en beheer keuken, zijn klussen die onder andere bij deze taak horen. De schoonmaak wordt door derden geregeld. Uw inzet kan beperkt blijven tot 1 dagdeel per week of, indien u dat wenst, tot meerdere dagdelen. De werkzaamheden bestrijken de periode november tot en met april/mei. U kunt informatie krijgen bij Bob Hulshof of Mascha Mulder 050 503 57 37 of via de e-mail.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
10 sepReserveren voor Hobbymarkt

of het volgende item
10 sepWederom fiets gestolen bij bushalte