Wandelaars genieten ook van de Onlanden
Door het realiseren van de Onlanden, het project van de herinrichting Peize, zijn er voor de route makers van de Vereniging Volksvermaken Peize nieuwe mogelijkheden gekomen voor de jaarlijkse wandeltocht. Maandag-
avond werd voor de 48ste maal deze wandeltocht aan het einde van de zomervakantie georganiseerd. Veertig mensen van de 110 deelnemers namen voor de eerste maal deel aan deze wandeltocht naar keuze over 5 of 10 kilometer. Zevenenzestig deelnemers kozen voor de korte en drieënveertig mensen voor de lange versie. Vanuit het café bar Kok van Geert en Reina werden de wandelaars via de Zuiderdijk de Onlanden in gestuurd. Hier werden nieuwe wandelpaden betreden die voor velen werden gewaardeerd, mede ook omdat de dieren die dit nieuwe natuurgebied tot hun leefgebied hebben gemaakt zich soms lieten zien.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
27 augOnlanden vastgelegd en tentoongesteld

of het volgende item
29 augDuofiets in gebruik genomen