Verontruste bewoners vragen gemeente om uitstel bezwaartermijn
De groep verontruste bewoners rond de locatie van de nieuw te plaatsen UMTS antennemast in Peize hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. Er is contact gezocht met verschillende media wat tot behoorlijk extra aadacht heeft geleid. Er is contact gezocht met de dorpsbelangen van Peize, waren
nog helemaal niet op de hoogte, en Nieuw-Roden, daar speelde het probleem dit voorjaar.
Belangrijk vind de groep vooral om te melden dat er vrijdag 3 aug. een officieel bezwaarschrift is ingediend bij de gemeente. Dit bezwaarschrift is gepaard gegaan met een verzoek tot uitstel van de termijn waarbinnen de bezwaren kunnen worden ingediend, zodat zij en ook andere betrokkenen die terug komen van vakantie voldoende tijd hebben om een bezwaar in te dienen dan wel zich goed voor te bereiden op het bezwaar. Om het inacceptabele communicatieproces van de gemeente wat hieraan is voorafgegaan nog beter onder de aandacht te krijgen van de gemeenteraad is er ook een verklaring naar alle leden van de gemeenteraad gestuurd.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 augSuccesvolle Peizer Jaarmarkt voor het Rode Kruis

of het volgende item
7 augNabrander Zomerfeesten Peize