Vogelbescherming blij met De Onlanden
Twee medewerkers van Vogelbescherming Nederland kwamen maandag een kijkje nemen in De Onlanden. Ze wilden met eigen ogen zien hoe de natuur zich hier ontwikkeld heeft, na de inrichting als moeras en waterberging. WetlandWacht Wim van Boekel leidde hen rond in het Natura-2000 gebied.
De mensen van Vogelbescherming waren onder de indruk van de positieve veranderingen in De Onlanden. Voor veel bijzondere vogelsoorten is dit gebied al direct na de inrichting een belangrijk broed- en rustgebied geworden. Lepelaars en Grote Zilverreigers zoeken er voedsel. Roerdomp en Porseleinhoen broeden er in grote aantallen.
De Onlanden kan uitgroeien tot één van de belangrijke natuurgebieden in noord-Nederland, waar ook plaats is voor Bever, Otter, Ringslang en wellicht de Zeearend.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
24 junPeizer rijdt veel te hard in Roden

of het volgende item
25 junKop-staart botsing op N372