500.000 caramboles bij B.V.O.G.
Donderdagmiddag is door de leden van de biljartclub B.V.O.G. die nu in competitie spelen de 500.000 ste carambole gemaakt . Deze club voor senioren speelt vanaf 1990 in De Hoprank en telt momenteel 20 leden. Dat de 500.000 carambole één dezer dagen gemaakt zou worden, was tot het laatste moment een verrassing. De leden waren niet op de hoogte gesteld dat deze unieke gebeurtenis zou plaats vinden. Het kwam zoals de voorzitter memoreerde uit de lucht vallen. Chris Arents had het genoegen deze bijzondere carambole te scoren en de hiervoor bestemde beker in ontvangst nemen. Het verkrijgen van de beker is dus geen persoonlijke verdienste maar een verdienste van alle clubleden daar zij, tegen elkaar strijdend, samen de 500.000 caramboles in de achterliggende 22 jaar hebben gemaakt.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
19 aprNieuwe trainingspakken voor voetballers C1

of het volgende item
20 aprNieuwe vuilstort containers voor Es Borg