Rustige ledenvergadering Dorpsbelangen Peize
Met een presentatie door een lid van de energie coöperatie NoordseVeld begon dinsdagavond de leden-
vergadering van Dorpsbelangen Peize. De ecNoordseVeld heeft als doelstelling de energie levering in de gemeente Noordenveld zo groen mogelijk te maken. Daar waar de gemeente in 2040 CO2 neutraal wil zijn hoopt ecNoordseVeld dit in 2020 te bereiken. Na de presentatie en pauze volgde de daadwerkelijke vergadering waarin weinig bijzonderheden aan bod kwamen. Het bestuur verduidelijkte haar inbreng in zaken met betrekking tot andere de dossiers Bibliotheek, Achteromweg, Zuivelplein, Brandweer, WiN en Openbaar Vervoer. Ook werd de te volgen strategie voor de komende periode uitgelegd. Het bestuur heeft daarvoor onder meer een vergadering belegd met de fracties van de gemeentepolitiek.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
3 aprRechthebbenden graven begraafplaats Peize gezocht

of het volgende item
4 aprActiviteitenladder Paasei knutselen