Drents in het klaslokaal
Meertmaond is Streektaolmaond, voor de DrentseActiviteitenPeize een mooie gelegenheid om op de basisscholen de kinderen voor te lezen in het Drents. In samenwerking met "Huus van de Taol" hebben zes vrijwilligers maandagochtend op 't Spectrum en de Eskampen de kinderen in het Drents voor ge-
lezen. Lenie Been las in groep 2 voor uit 'Het hole bomen bos'. Veel kinderen beantwoorden de eerste vraag van Lenie wie van de kinderen Drents kon verstaan, positief, en dat kwam omdat opa en oma die dichtbij wonen dat ook praten. Uiteindelijk luisterden de kinderen geboeid en vertaalden ze bijna simultaan de door Lenie voorgelezen Drentse tekst; knienen werd konijnen en ook rèren werd netjes in huilen omgezet. Woensdag wordt er ook nog op de school in Altena voorgelezen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
18 mrtBrandweer rukt uit voor aangebrand vlees

of het volgende item
19 mrtBevelvoerders voor Peizer brandweer