Gebruikers Esrank ongerust
De bezuinigingen van de gemeente Noordenveld op de welzijnsorganisatie WiN treffen ook de Esrank. WiN gaat per 1 januari 2013 de huur opzeggen en is vanaf dat moment niet meer actief in de Esrank. Dat heeft grote financiële gevolgen. De Beheercommissie van de Esrank is niet gerust op het voortbestaan van het activiteitencentrum. Een financiële commissie gaat de komende twee maanden aan de slag om te bekijken of de Esrank een doorstart kan maken. Gedacht wordt aan het omvormen van de Esrank tot een gezondheidscentrum waar ook welzijnsactiviteiten plaats kunnen vinden. Lukt dat niet, dan heeft de beheercommissie met de gebruikersgroepen afgesproken om hen te begeleiden naar ander goed en betaalbaar onderdak.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
16 mrtWethouder poot en poetst tijdens NL Doet

of het volgende item
18 mrtVandalen weer actief in Peize