Minder woningbouw in Noordenveld
De Regio Groningen-Assen gaat het woningbouwprogramma beperken en sterker inzetten op kwaliteit. Dit betekend dat er veel minder dan gepland nieuwe woningen gebouwd zullen worden tot 2030. De in het bestuursprogramma van de gemeente opgenomen bouw in Peize in de Lange Streeken en aan de Oude Velddijk worden gewoon uitgevoerd. Het scenario dat er in voorzag om tot 2020 uitbreiding bij Peize (Achteromweg) te realiseren zal niet worden opgepakt.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
24 febMeester Jan uitgezwaaid

of het volgende item
25 febHandtekeningen voor behoud functionaliteit Esrank