Inwoners Altena laten zich informeren
In het dorpshuis van Altena konden de inwoners dinsdagavond kennis nemen van de plannen die de ge-
meente heeft met de Altenaweg en de Vijverstraat. De plannen hebben betrekking op snelheidsbeperkende maatregelen waardoor automobilisten hun snelheid zullen moeten aanpassen. Samen met dorpsbelangen is in de achterliggende tijd bij de bewoners geïnventariseerd hoe zij hier over denken. Dit heeft geresulteerd in dat er een plateau bij de bebouwde kom grens zal komen. Op de kruisingen van de Altenaweg met het Hooghaar en de Vijverstraat zullen punaises (cirkelverhogingen van bijna 10cm) komen. In de Altenaweg zullen een aantal rijbaanversmallingen van 3,50 m komen. Ongeveer een veertigtal bewoners hebben de inloopavond bezocht. Tijdens de avond bleek dat er mogelijk toch behoefte was aan aanpassingen op de Vijverstraat hoewel hier in eerste instantie richting overleggroep niets was aangegeven. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden met het groot onderhoud aan beide straten in de zomer worden uitgevoerd.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
14 febMobiel Medisch Team ondersteunt ambulancepersoneel

of het volgende item
14 feb’t Paiser Vermoak speelt klucht.