Onderzoek naar woonwensen van 55pluswoningzoekenden
Onlangs waren bij Woonborg de dorps-, wijk- en huurdersbelangen uitgenodigd voor een toelichting op een woonwensenonderzoek onder bijna 2500 woningzoekenden van 55 jaar en ouder. Ook de bewonerscommissies uit de diverse wooncomplexen van Woonborg waren welkom. Het onderzoek wordt verricht om de wensen van de groep woning-
zoekenden van 55 jaar en ouder in kaart te brengen. Met de resultaten kan Woonborg haar ambities op het gebied van nieuwbouw en woningverbetering aanscherpen of wijzigen. Afgelopen dagen hebben alle mensen van 55 jaar en ouder die als woningzoekende staan ingeschreven bij Woonborg een enquête ontvangen. In april zullen de resultaten van het onderzoek bekend zijn.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
13 febAmber Hofkamp na druk weekend kortebaan kampioene van Drenthe

of het volgende item
14 febWeinig geluk voor turnsters DSTV op Drentse Kampioenschappen