Paiser blussers in de bloemen
Zaterdagavond werd in de Brinkhof in Norg de jaarlijkse korpsavond van de brandweer Noordenveld gehouden. Op deze avond wordt een kort overzicht geschetst van het afgelopen jaar en worden een aantal mensen in het zonnetje gezet. Dit jaar was het voor het eerst dat de districtscommandant van het district Noord en Midden Drenthe Robert Kleine deze taak op zich nam. De brandweermannen Eric van Dijken, Martijn Hindriks en Marten de Blecourt kregen het diploma Manschap A (basisdiploma brandweerman) uitgereikt. Rene Posthumus kreeg behalve Manschap A ook het diploma brandweerchauffeur/pomp-bediende overhandigd. Gert Bos werd naar voren gehaald om een decoratie voor zijn 12,5 jarig brandweermanschap opgespeld te krijgen. Voor Sonja van Loenen waren er de versierselen die horen bij het 20 jarig lidmaatschap van de brandweer. (foto Erik Brand)
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
29 janMan aangehouden na huiselijk geweld

of het volgende item
30 janEgbert en Marchie delen 60 jaar lief en leed