Weer droge voeten
Nu het waterpeil in Groningen en Drenthe weer gezakt is naar normale proporties is er voor de liefhebbers en betrokken het moment van terugkijken aan gebroken. Wim van Boekel heeft in een dagboek bijgehouden wat de verschillende stappen en beslissingen in de eerste gebruiksperiode van De Onlanden zijn geweest. Via de website van de Stichting Natuurbelang De Onlanden is het uiterst gedetailleerd en ook voor een leek zeer leesbaar dagboek als een extra nieuwsbrief in te zien.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
13 janGeert Wolters tijdelijk wethouder PvdA Noordenveld

of het volgende item
14 janAccare zoekt gastgezinnen