Wethouder Oeds Keizer treedt tijdelijk terug om gezondheidsredenen
Wethouder Oeds Keizer (PvdA) legt zijn werk als wethouder tijdelijk neerlegt vanwege zijn gezondheidstoestand. Hij moet binnenkort een hartoperatie ondergaan. Donderdagmiddag zijn de fractievoorzitters uit de gemeenteraad ingelicht. De fractie van de Partij van de Arbeid bekijkt op dit moment welke mogelijkheden er zijn om werkzaamheden van wethouder Keizer over te nemen en op te vangen. Wethouder Keizer is portefeuillehouder van Werk en inkomen, Sociale Werkvoorziening, Onderwijs, Jeugdbeleid en Jeugdzorg, Kunst en Cultuur en Sociaal Wijkbeheer. In afwachting van een oplossing wordt zijn portefeuille voorlopig overgenomen door de overige Collegeleden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
10 janMuzikale start nieuwe activiteitenladder basisscholen

of het volgende item
12 janDorpsbelangen Peize wil klachten horen