Waterberging Peizermade geopend
Met grote happen klei uit de dijk van het Peizerdiep is woensdagmiddag de waterberging De Onlanden i
Onder toezicht van betrokkenen bij het realiseren van het watergebied zorgt de kraanmachinist voor drie doorgangen in de dijk. 'Het is wel een bijzondere ervaring laat de kraanmachinist weten, maak je 36 jaar dijken om water tegen te houden en nu steek je ze kapot om het water de ruimte te geven'. Vanwege de hevige regenval zijn de waterstanden in het gebied van het waterschap Noorderzijlvest erg hoog. Daarom zet het waterschap waterbergingsgebied De Onlanden in. De aanleg daarvan is in een vergevorderd stadium. Met enkele tijdelijke maatregelen waaronder het plaatsen van extra pompen is het gebied nu al inzetbaar. Omdat er meer regen wordt verwacht en het waterschap het overtollige water niet op de zee kwijt kan is voor deze oplossing gekozen. Het gebied dat ongeveer 700hectare groot is zal tussen de 10 en 50cm hoog vollopen met water. Foto's
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
3 janBrug over Peizerdiep eind januari klaar

of het volgende item
4 janSabe Koops negentig jaar