Plan van Aanpak experiment brandweer Peize
Het College van B&W Noordenveld heeft het plan van aanpak voor een experiment bij de brandweer Noordenveld post Peize goedgekeurd. Op basis van de landelijk ontwikkelde visie 'De brandweer over morgen is een koers uitgezet voor de post Peize, die bestaat uit drie routes. Samen met burgers en bedrijfsleven moet het veiligheidsbewustzijn ‘brandveilig leven’ vergroot worden. Er wordt gekeken naar alternatieve blusmethodes en een voertuigbezetting die wordt aangepast aan de ‘klus’ waar de brandweer voor gevraagd wordt. Door samen te werken kunnen andere (hulp-)organisaties bijvoorbeeld gebruik maken van de faciliteiten van de brandweer of van de organisatie en improvisatiekracht van de brandweer. De brandweerpost kan zich ontwikkelen tot een Multi Functionele Accommodatie voor zorg en veiligheid. Het veranderen van een organisatie zoals de brandweer vraagt moed en tijd. In het plan van aanpak staat dat in 2012 een kleine projectorganisatie plannen gaat maken.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
21 decBeschonken bromfietser aangehouden

of het volgende item
22 decAltena heeft het 'Kerst TV'