Dorpsbelangen strijd voor behoud bus in centrum Peize
De Vereniging Dorpsbelangen Peize vind het op-
heffen
van lijn 82 een onacceptabele aantasting van het busvervoer in Peize. Voor groepen Peizenaren zoals ouderen, mensen met een lichamelijke beper-
king worden in feite buitengesloten van OV-busver-
voer. De halte aan de Westerweg (rondweg) is voor velen te ver, voor voetgangers praktisch onbereik-
baar en wordt s’avond als onveilig gevoeld. Dorps-
belangen heeft binnenkort een gesprek met verantwoordelijke wethouder en ambtenaar. De vereniging is verbolgen over het feit dat men nooit door de gemeente is geïnformeerd of gevraagd mee te denken over de OV voorzieningen in Peize. Ook richting het OV-bureau heeft men stappen ondernomen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
10 novDag van Mantelzorgers in Esrank

of het volgende item
10 novKinderen genieten van Lampionoptocht