Gemeente vraagt subsidie voor aanpak groen op bedrijventerrein
De noordzijde van De Westerd waar bomen een natuurlijker overgang naar landelijk gebied moet creëren.

In kader van het project ‘Landschappelijke inpassing bedrijventerreinen Drenthe’ een initiatief van de Pro-
vincie, Milieufederatie en Drents Plateau heeft de gemeente voor bedrijventerrein De Westerd een subsidie van € 9.000,- aangevraagd. De gemeente wil hiermee 21 knotwilgen, 3 treurwilgen en 31 moeraseiken aan-
planten in De Westerd. Met deze aanplant worden twee knelpunten opgelost. De eerste is de abrupte over-
gang van de bebouwing van het bestaande bedrijventerrein naar het landelijk gebied aan de noordzijde. De tweede, het vervangen langs de invalswegen van kwalitatief minder goede essen door moeraseiken, zal het beeld van verwaarlozing zoals die door de ondernemers wordt ervaren weg moeten nemen.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
26 oktOpbrengst kinderkleding- en speelgoedbeurs voor 't Spectrum

of het volgende item
27 oktPeuters op de boerderij