B&W Noordenveld voor openhouden brandweerkazerne Peize
Op aandringen van de gemeenteraad heeft het College van B&W dinsdag een voorstel over de brandweerzorg in Noordenveld uitgebracht. Er wordt door het college voorgesteld de brandweerkazerne in Peize open te houden. Onderdeel van het voorstel is om in Peize een experiment te beginnen dat aansluit bij 'de strategische reis van de brandweer op weg naar 2040'. In dit rapport worden diverse opties beschreven hoe de brandweer en de door haar geleverde zorg in de toekomst er uit kan zien. Eric van Dijken zegt dat antwoorden van de breed uitgesproken ongerustheid bij de vorige raadscommissie door mevr. Mallon van de vereniging Dorpsbelangen en lokatiemanager Ria Nijnuis van de Hoprank, over het behouden van hulpverlenners en vrijwilligers in een dorp, ook doorklinken in het voorstel. Brandweermensen houden van uitdagingen, we zullen dus ook zeker de uitdaging aangaan om via het experiment de toekomstige brandweer neer te zetten. Woensdag 26 oktober wordt het voorstel van B&W in de gemeenteraad besproken.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
17 oktPeize F5 in line up Jong Heerenveen - Jong Ajax

of het volgende item
20 oktPolitie vind geen oorzaak brand sauna