Op wilde muizensafari in Peize
Van Boekel bekijkt met de kinderen een val op mogelijk de vangst van een 'Wilde Muis'.
Op zaterdagmiddag hadden 15 kinderen zich verzameld bij de Esrank voor een IVN-natuurexcursie. Deze keer stond het onderwerp 'Wilde Muizen' centraal. Er werd gestart met een presentatie van Wim van Boekel (onderzoeker en webbeheerder van Natuur in de Onlanden). Hij vertelde boeiend over de verschillende soorten muizen en hun leefgewoonten. Na een drankje en wat lekkers gingen de kinderen met enkele ouders (en opa), op de fiets, de Onlanden in om te kijken of er muizen te vinden waren. In de twintig door van Boekel geplaatste vallen werden zes muizen gevonden, de rosse woelmuis, bosspitsmuis en veldmuis werden waargenomen. Nadat ze waren bewonderd en door enkelen zelfs geaaid, werden de diertjes weer vrijgelaten. Al met al voor de jeugd een geslaagde natuurmiddag.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
8 oktDag van de Ouderen in Es Borg gevierd

of het volgende item
8 oktDanny en Jasper prijswinnaars ballonnewedstrijd VVP