Dorpsbelangen zet zich in voor behoud brandweerpost Peize
De Vereniging Dorpsbelangen Peize is van mening dat vrijwilligers het kapitaal zijn van onze samenleving. Vrijwilligers dragen in hoge mate bij aan de leefbaarheid
van ons dorp. Denk aan de vele mantelzorgers, het instand houden van het zwembad en het uitsparen van betaalde krachten in de bibliotheek. Juist in een tijd dat er van overheidswege bezuinigd wordt, is het van eminent belang dat vrijwilligers voor hun belangrijke taken gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund worden.
De Vereniging Dorpsbelangen Peize is van mening dat het opheffen van de vrijwillige brandweerpost in ons dorp onverantwoorde sociale kapitaalvernietiging is. Bovendien is het ronduit onaanvaardbaar dat uit economische overwegingen het veiligheidsgevoel van de Peizenaren ondergraven en het risico verhoogd wordt. De Vereniging Dorpsbelangen Peize is er van overtuigd dat dit standpunt door de overgrote meerderheid van de inwoners van Peize wordt gedeeld. De Vereniging Dorpsbelangen Peize zal dit standpunt dan ook duidelijk maken aan B & W en de raad van de gemeente Noordenveld.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 oktEerste herfstdag, file op de gehele Groningerweg

of het volgende item
7 oktRiolering sauna zorgt voor overlast