Bergbezinkriool Achteromweg
Bij de Schipsloot werd donderdag een 16 ton zware put op vijf meter diepte geplaatst
Deze week is aannemer Oranjewoud uit Heerenveen in opdracht van de gemeente Noordenveld begonnen met de aanleg van het bergbezinkriool Achteromweg. Hierdoor zal de de waterkwaliteit van de Schipsloot verbeteren. De huidige overstort is voorzien van een afvoerleiding naar de Schipsloot. Door de inhoud van de leiding te gebruiken als bergbezinkvoorziening zal de vuiluitstoot van de riooloverstort zodanig afnemen dat aan de gestelde milieueisen zal worden voldaan. Om dit te kunnen doen is de plaatsing van twee grote rioolputten in de bestaande riolering noodzakelijk. Bij de Schipsloot komt een overstortput met een pompinstallatie, ter hoogte van de Korvemaker komt een put met een spoelvoorziening. Tussen beide putten wordt een persleiding aangelegd. Voor de werkzaamheden, die tot eind oktober duren, is het niet nodig om wegen af te luiten of open te breken.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
14 sepDrie prijswinnaars bij DAP

of het volgende item
15 sepBuschauffeurs begrijpen busbaan ook niet