Wethouder oriënteert zich over afsluiting De Westerd
De heren zagen dat er al een uitsparing in de weg voor een paaltje is gemaakt bij de vorige reconstr
Samen met een ambtenaar van de vakgroep Ruimte en Samenleving en heren van dorpsbelangen Peize heeft wethouder Otto Huisman zich donderdagmiddag een beeld gevormd over de verkeerssituatie in De Westerd. In het verleden bij het plannen maken voor industrieterrein De Westerd is bewoners van de wijk De Westerd toegezegd dat op het moment dat er een ander ontsluitingsweg van het industrieterrein is de ontsluiting voor autoverkeer via de woonwijk wordt afgesloten. Met het gereedkomen van De Westerd II is deze ontsluiting er nu. Tegen het voornemen van de gemeente om de toezegging aan de buurtbewoners gestand te doen zijn een aantal zienswijzen ingediend om te voorkomen dat de weg volledig wordt afgesloten. Binnenkort zal door B&W een voorstel aan de gemeenteraad worden gedaan, hoe omtegaan met de nieuw ontstane situatie.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
8 sepOeps...

of het volgende item
9 sepAangehouden op verdenking diefstal diesel