Certificaat voor leerkrachten 't Spectrum
Donderdagavond heeft Oeds Keizer, wethouder onderwijs, jeugd en cultuur de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) certificaten uitgereikt. Dit vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Drie leerkrachten van 't Spectrum, Corinne Beukema, Greta de Groot en Therese Posthumus kregen het certificaat ook uitgereikt. Voor- en Vroegschoolse Educatie is een verzamelnaam voor methodes en programma’s die vooral gericht zijn op taalontwikkeling van het jonge kind. Komende jaren gaat op alle peuterspeelzalen – en kinderdagverblijflocaties meer thema-gericht en vanuit deze methode gewerkt worden. Door juist op jonge leeftijd al veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van woordenschat, taalbegrip en taalgevoel worden de kinderen beter voorbereid op de basisschool en daarmee hun kansen voor de toekomst vergroot. Foto erik brand
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
14 julSchade bij kop-staartbotsing N372

of het volgende item
14 julOok leidsters kinderdagverblijf Kameleon gecertificeerd