Onlanden in eindfase
Nu het project Herinrichting Peize haar eindfase is ingegaan is het waterschap Noorderzijlvest gestart met het opstellen van het peilbesluit voor het gebied De Onlanden. Het peilbesluit is een van de laatste officiële documenten nodig voor de herinrichting Peize. Betrokken inwoners en partijen zijn doormiddel van een nieuwsbrief en een informatie bijeenkomst hierover ingelicht. Het aanpakken van de wegen en fietspaden in het gebied zijn de laatste grote zichtbare veranderingen in het gebied. Op de website van De Onlanden staat een animatie waarin een overzicht van het gebied wordt gegeven met de verwachting hoe de verschillende (7) types natuur zich zullen gaan ontwikkelen.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
17 junDitisPeize feliciteert de geslaagden:

of het volgende item
17 junKoken door kinderen