De allerlaatste BijBlijver, nr 110
Dinsdagochtend werden de laatste 1150 BijBlijvers aan de bezorgers uitgereikt. De BijBlijver heeft tweeën-twintig jaar de oudere inwoners van informatie voorzien over het wel en wee van Peize. Door te weinig inkomsten en bezuinigingen is het niet langer mogelijk om in het eigen voortbestaan te voorzien. Na de zomer komt er een nieuw blad, NoordenveldPlus, dat 4x per jaar huis aan huis in de geheel Noordenveld zal verschijnen. In dit magazine worden de meest belangrijke rubrieken en pagina's van de oude Bijblijver opgenomen. De redactie van de BijBlijver zal voorlopig het redactie gedeelte van de Peizer pagina's blijven verzorgen. Als dank kregen de bezorgers deze laatste maal een kopje koffie aangeboden een naast een stapel te bezorgen BijBlijvers een lekkere koek mee naar huis.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
6 junKampioen bij de tennisvereniging

of het volgende item
7 junOpnieuw fiets gejat uit fietsenstalling ringweg