Kinderen liepen voor zwembad € 1557,30 bijeen
Ids Dijkstra, voorzitter van het zwembadbestuur mocht woensdagochtend bijna € 1600,- in ontvangst nemen. Zes kinderen van de Peizer basisscholen die aan de KidsRun hadden deelgenomen overhandigden hem dit. De KidsRun wordt elk jaar georganiseerd door DSTV gelijk met de decemberloop. Afgelopen jaar ging de loop in december door gladheid niet door. Door inhalen van de KidsRun in april liepen er deze maal veel meer kinderen mee en vermoedelijk liepen ze ook harder dan in december. De opbrengst was dan ook beduiden meer dan voorgaande sponsorlopen. Dijkstra vertelde de kinderen en de beide schooldirecteuren dat dit soort initiatieven er voor zorgen dat dat het zomerbad kan blijven bestaan en hij bedankte de dames van DSTV dan ook voor de organisatie.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
25 meiEr is er één zijn er veel jarig hoera, hoera...

of het volgende item
26 meiResultaten aangekondigde controle