Veiliger N372; aanpassen afslag Driebergendijk, sluiten Scharenhulsedijk
In het dorpshuis van Altena hebben belangstellenden kennisgenomen van de plannen die de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld hebben genomen m.b.t. het veiliger maken van de N372. De plannen zijn een resultaat van eerdere bijeenkomsten met belanghebbenden en feitelijke gegevens. Zo is onder meer in het gebied een verkeerstelling gehouden en is er een ongevallenanalyse gemaakt van de N372. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om de Scharenhulsedijk af te sluiten voor verkeer vanaf de N372. Bij de Driebergendijk zal een linksafvak in de richting Roden voor verkeer richting Altena gemaakt worden. Voor fietsers zal er een veiliger oversteek m.b.v. een middengeleider gecreëerd worden waardoor in 2x over gestoken kan worden.

Gevraagd om een reactie geven zowel gemeente als provincie dinsdag aan dat de inloopavond naar hun en die van de over grote meerderheid van de ongeveer 70 bezoekers naar tevredenheid is verlopen. Begrijpelijk vindt een ieder de moeite die bewoners van de Scharenhulsedijk met de afsluiting hebben. Tot eind volgende week is het mogelijk om via een reactieformulier nog te reageren op de plannen. Daarna zullen de procedures, met de verschillende bezwaarmogelijkheden, worden opgestart, om te komen tot een veiliger doorstroming van het verkeer op de N372. Download plannen, download toelichting.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
19 aprJF5-U16 Kampioen

of het volgende item
19 aprNootjesschieten op Eskampen