Gouden hart voor Grietje Meindertsma
Grietje Meindertsma heeft deze week een oorkonde en het gouden hart gekregen van de hartstichting omdat zij 25 jaar de collecte mede heeft georganiseerd in Peize. De heer Frits Colnot van het regiobestuur van de Hartstichting heeft haar het gouden hart uitgereikt. Rechts op de foto de heer Visser, deze heeft een oorkonde en bloemen gekregen omdat hij inmiddels 25 jaar heeft gecollecteerd.

De jaarlijkse collecte tijdens de Hartweek van 3 tot en met 9 april in Peize heeft dit jaar 2460,71 euro opgebracht.
De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun steun.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
14 apr'Nieuwe praktijk zit als gegoten'

of het volgende item
14 aprAdvies aan gemeente: laat Peizer brandweer bestaan