Eerste stap in komst zorgcentrum genomen
Bijna een half jaar nadat bekend werd dat een aantal zorgaanbieders uit Peize plannen had om gezamenlijk een zorgcentrum te beginnen is vorige week een eerste stap gezet. In de Peize Hopbel is vorige week door de groep zorgaanbieders en een fitnesscentrum een intentieverklaring ondertekend om serieus de mogelijkheid te onderzoeken om gezamenlijk een multidisciplinar zorgcentrum te bouwen. Het zorgcentrum zal ter zijner tijd op de locatie van de oude Eskampen school gebouwd moeten worden. De groep, bestaande uit huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psychotherapie, verloskunde, logopedie, bedrijfsgeneeskunde en een fitnesscentrum, wordt in dit proces begeleid door ProGez, een ondersteuningskantoor voor eerstelijns zorgverleners en door bouwadviesbureau BA32. De groep heeft de intentie een gezondheidscentrum te starten waar nauw wordt samengewerkt en veel aandacht zal zijn voor een gezonde leefstijl. Vorig jaar bleek al dat de gemeente welwillend tegenover de plannen van de groep staat.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
27 mrtGerda Terpstra en Eddy ten Brinke clubkampioen DSTV op 15km

of het volgende item
28 mrtKinderboekenschrijfster Els Rooijers in bieb Peize