Richard Veurman nieuwe voorzitter VVP
Woensdagavond heeft de Vereniging Volksvermaken Peize haar jaarlijkse ledenvergadering in café Ensing gehouden. Richard Veurman opende om 20.00uur de vergadering waar twintig leden op af waren gekomen. Veurman gaf uitleg aan de vergadering waarom hij de vergadering opende. Om gezondheidsredenen had voorzitter Hendrik Hagenauw aangegeven terug te willen treden als voorzitter. Het bestuur had daarop besloten om Veurman uit hun midden tot nieuwe voorzitter aan te wijzen. Hendrik blijft wel als bestuurslid algemene zaken binnen het bestuur actief. De vergadering sprak zich uit goed te kunnen vinden in de gekozen oplossing en men was blij dat Hagenauw binnen het bestuur actief kon blijven. In de vergadering werd Veurman net als Sikko Schierbeek voor vijf jaar herkozen als bestuurslid. Rieks Albertema werd in een nog openstaande bestuursfunctie in het bestuur gekozen. De vergadering ging tevens met het voorstel om de contributie voor 2012 op €10,- vast te stellen akkoord.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
16 mrtHé hé eindelijk.......nee toch nog niet

of het volgende item
17 mrtLaatste hand aan invulling plan Letmaath