De Hersenstichting bedankt gevers en collectanten
Van 31 januari tot 5 februari vond in Peize de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn dit jaar weer meer collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft in Peize e.o. maar liefst 1570,40 euro opgebracht. Deze prachtige opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist?
Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. Meer informatie vindt u hier.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
11 febSponsor voor Peizer tennistalent

of het volgende item
11 febPaardenman in hart en nieren Jan Slijfer gehuldigd