Provincie Drenthe houdt rekening met aanpassing strooibeleid
De provincie Drenthe houdt er rekening mee dat door de ontstane schaarste van strooizout het noodzakelijk is om het strooibeleid aan te passen. Bij een veranderend weerbeeld is de huidige voorraad strooizout niet voldoende om de gladheid op de gebruikelijke wijze te bestrijden. Rond Peize geldt dat op de belangrijke hoofdader N372 (Roden-Peize-Groningen) er zo lang mogelijk met zout worden gestrooid, evenals op het fietspad die veel wordt gebruikt door schoolgaande jeugd. Op de overige provinciale wegen (N386 richting Vries) wordt bij een dreigend tekort in beperktere mate gestrooid of gestrooid met een mengsel van zand met een kleine hoeveelheid zout. Bij hevige sneeuwval wordt eerst alleen met sneeuwschuivers gewerkt. Daarna wordt beperkt op de hierboven genoemde wegen gestrooid. Vooralsnog wordt niet overgegaan tot het sluiten van wegen.
Noordenveld/Peize
Bij navraag bij de gemeente werd geantwoord dat de hoofdroutes voorlopig nog gewoon met zout gestrooid blijven worden. Op de minder belangrijke routes wordt momenteel al met zand of een zand/zout mengsel gestrooid. Mocht het in het weekend zeer slecht worden met het weer, veel sneeuwval en bevriezing, waardoor er veel gestrooid dient te worden en dus schaarste ontstaat, dan zal ook op de hoofdroutes met een zand/zout mengsel gestrooid gaan worden.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
8 janLeerlingen Eskampen strijden op de schaats

of het volgende item
9 janVV Peize sluit succesvolle verkoopactie af