Hard werken voor droge voeten
Zaterdag werd er door jong en oud hard gewerkt aan het verbeteren van de wandelpaden in de Heemtuin
en rond de vijver in het Bosplan. Een dertigtal vrijwilligers hebben op de nationale natuurwerkdag er voor gezorgd dat ook in de natte periodes de paden begaanbaar blijven. Door het opbrengen van zand en het ver-
harden van de paden door er kort gezaagde boomstammetjes op te leggen hoopt men dat de Heemtuin toe-
gankelijk blijft. Ook werd er zaterdag gesnoeid, gezaagd en gekapt om te voorkomen dat de inheemse planten en bomen worden overwoekerd door niet inheemse soorten. De heerlijke weersomstandigheden zorgden ervoor dat de vrijwilligers, waaronder een aantal leerlingen die het werk als hun maatschappelijke stage uitvoerden, veel werk konden verzetten. De borrel en erwtensoep na afloop zal hun dan ook goed gedaan hebben.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
5 novSluiting bibliotheek

of het volgende item
7 novTrainer Jurna van voetbalvereniging Peize heeft het moeilijk