ONLANDER NIEUWS
Laatste bijdrage

Sinds kort kon u ook op DitisPeize.nl wekelijks een selectie uit de weekadvertentie van de Herinrichting Peize lezen. De commissie heeft echter besloten om te stoppen met de weekadvertentie. Bij deze daarom de voorlopig laatste bijdrage van de Herinrichting Peize van komende week. Via een klik op het logo van de herinrichting komt u op hun site waar ze u van de actuele stand van zaken op de hoogte houden. Indien er specifieke zaken spelen zullen we u natuurlijk via DitisPeize.nl hiervan op de hoogte proberen te brengen.

Slenk Peizerdiep

De slenken in het gebied zijn bijna allemaal gegraven. Alleen bij het Peizerdiep moet nog een deel archeologisch worden onderzocht door middel van grondradar. Zodra dit onderzoek is afgerond, wordt ook hier geplagd en wordt de slenk gegraven.

Natuurbeleef punten

De inrichting van de natuurbeleefpunten in het gebied wordt op dit moment verder uitgewerkt. Het projectbureau doet dit samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de beide gemeenten. Zodra hierover meer duidelijkheid is, organiseren wij een informatieavond. Wij zijn benieuwd naar de ideeën van de omwonenden en gebruikers van het gebied over de natuurbeleefpunten. Zij zullen het gebied in de toekomst immers het meest gaan gebruiken.
Beeld voor de toekomst en meer info over De Onlanden

Momenteel is in de buurt van de faunapassage in de Groningerweg te zien hoe De Onlanden er na een periode van regennval uit kunnen zien. Op het inzetje is te zien hoe een maand geleden de smalle slenk was uitgegraven. De oevers zijn nu dusdanig afgevlakt dat het water de vrijeloop over het land heeft. Onlangs heeft de Stichting Natuurbelang De Onlanden haar 10e nieuwsbrief uitgegeven. De stichting die tot doel heeft het behartigen van het natuurbelang van De Onlanden heeft een eigen website waar heel veel informatie over De Onlanden terug is te vinden.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
19 junWaterpret bij peuterspeelzaal

of het volgende item
21 junGenieten van kinderrommelmarkt in de zomerzon