Herinrichting bebouwde kom Peizermade
De provinciale weg N372 staat al jaren in de top
drie van de drukste provinciale wegen in Drenthe. De weg loopt dwars door Peizermade. Bewoners hebben last van dit drukke verkeer en de daardoor verkeersonveilige situaties. Redenen genoeg voor provincie en gemeente om in gesprek te gaan met de bewoners van Peizermade over de verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Metamorfose geheel wegbeeld
Uit deze gesprekken bleek dat een herinrichting van de N372 binnen de bebouwde kom van Peizermade een positief effect zal hebben op de leefbaarheid in het dorp. In een intensief en interactief proces is vervolgens samen met de bewoners een inrichtingsplan gemaakt. Het plan behelst het aanleggen van een verhoogde overrijdbare middengeleider op de as van de weg, het verbeteren van het fietspad, de aanleg van een voetpad, het aanbrengen van banden langs de weg en het maken van voetgangersoversteken. Uit landschappelijk oogpunt zal de weg worden versterkt door de aanplant van bomen. Alle partijen hebben het gezamenlijk gemaakte plan met instemming ontvangen. Ook in de uitvoeringsfase zullen alle partijen betrokken blijven bij het project.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
13 junNostalgie tijdens 40 jarig jubileum tennisvereniging

of het volgende item
16 junJong hertje geboren in hertenkamp