De Steiger krijgt vorm in De westerd II
Voor wie over de Groningerweg Peize binnenkomt is duidelijk dat het met de aanleg van 'De Steiger' ook aardig vordert. De Steiger is de straat die door het nieuwe bedrijventerrein De Westerd II loopt, en de Groningerweg met De Aanleg verbindt. Op het nieuwe bedrijventerrein zijn 11 nieuwe kavels, voor alle kavels geldt momenteel dat er een optie op genomen is. Aan de Groningerweg zullen vijf woningen komen, met daarachter een bedrijfsruimte. De andere kavels zullen uit alleen een bedrijfspand bestaan.
Terug naar archief overzicht
of het vorige item
18 meiVerkeersonderwijs voor 't Spectrum van de ANWB

of het volgende item
19 meiBeekherstel in de Onlanden